Investeringar

Nuvarande investeringar

Eskilstuna, Sverige

Tarpen har i oktober 2022 förvärvat en vacker sekelskiftesfastighet i centrala Eskilstuna. Tarpen har renoverat 3-våningsfastigheten och hyrt ut den till lokal hyresgäst.
Eskilstuna, Sverige

Nynäshamn, Sweden

Tarpen har förvärvat en f d industrifastighet i Hammarhagen-området cirka 2 km från Nynäshamn centrum. Fastigheten har idag två hyresgäster. Fastigheten är uthyrd på långtidsavtal till en lokal omsorgsoperatör och används huvudsakligen för LSS boende och dagverksamhet. En mindre del av hyresytan är uthyrd till annan verksamhet.
Nynäshamn, Sweden

Historiska investeringar

Stockholm/Täby, Sweden

Tarpen har förvärvat en fastighet centralt belägen i Täby kommun ca 8 km norr om centrala Stockholm. Fastigheten har använts som kontor i ett mycket väletablerat bostadsområde. Tarpen har påbörjat en totalrenovering av fastigheten till LSS boende. Ett 15 årigt hyresavtal har tecknats med en LSS operatör.
Stockholm/Täby, Sweden

Enköping, Sweden

Tarpen har förvärvat en nybyggd LSS fastighet belägen i Bredsand, förort till Enköping. Fastigheten blev färdigställt slutet 2018. Fastigheten är 100% uthyrt på ett 15 årigt hyresavtal.
Enköping, Sweden

Västerås, Sweden

Genom ett dotterbolag, Neprat AB, Tarpen äger ett område i Önsta Gryta-området i Västerås, cirka 5 km norr om stadens centrum. Idag finns det en vårdcentral och Apotek på området. Tarpen håller på att utveckla tomten till ett nytt bostadsområde. Projektet kommer att innehålla över 90 hyreslägenheter i en ny och modern miljö. I samband med projektets uppförande kommer det att finnas plats för några kommersiella lokaler typ butiker.  Tarpen har sålt fastigheten till K-Fastigheter, ett börsnoterade fastighetsbolag.   
Västerås, Sweden

Uppsala, Sverige

Tarpen har förvärvat en fastighet centralt belägen i Uppsala. Fastigheten har använts som kontor i ett väletablerat bostadsområde i Uppsala. Tarpen har genomfört en total ombyggnation av fastigheten för användning för LSS-boende.  Tarpen har tecknat ett 15 års hyreskontrakt med en ny hyresgäst.
Uppsala, Sverige

Västerås, Sverige

Tarpen förvärvade en centralt belägen fastighet i Västerås.  Här bedrivs en kommunal förskola med ett längre hyresavtal.  Byggnaden är 540 kvadratmeter och inom gångavstånd till centrala handelslägen, buss- och tågstation i Västerås.  
Västerås, Sverige

Knivsta, Sverige

Tarpen förvärvade ett specialboende i Knivsta. Hyresgästen är den privata vårdoperatören Humana. Byggnaden är ursprungligen Sveriges första äldreboende och är vackert belägen strax utanför Knivsta, norr om Stockholm.
Knivsta, Sverige

Södertälje, Sverige

Tarpen Förvärvade en vårdfastighet i Södertälje. Hyresgäst är Stockholms Läns Landsting. Fastigheten har nya tillbyggnader och är belägen i den centrala delen av Södertälje.
Södertälje, Sverige

Uppsala, Sverige

Tarpen förvärvade en högkvalitativ fastighet centralt belägen i Uppsala, ca 70 kilometer från Stockholm.  Fastigheten är nyrenoverad och hyresgäst är Humana.     
Uppsala, Sverige

Södertälje, Sverige

Förvärvade Tarpen ett nyligen renoverat gruppboende i Södertälje från en grupp privata investerare. Fastigheten har ett bra läge i Södertälje med väletablerade bostadsområden runtomkring. Hyresgäst är Frösunda Omsorg.
Södertälje, Sverige

Upplands-Bro, Sverige

Tarpen förvärvade en fastighet med två gruppbostäder i Bro i Upplands-Bro kommun ca 3 mil norr om Stockholm. Fastigheten förvärvades från Nordic Care Holding AB och har en uthyrbar yta på 854 kvm. Fastigheten är välbelägen i ett bostadsområde där det under senare år har byggts många nya villor och flerbostadshus. Hyresgäst är Upplands-Bro kommun.
Upplands-Bro, Sverige

Mälardalenportfölj

Tarpen tre fastigheter från Praktikertjänst Fastigheter AB med en total fastighetsyta på 1,827 kvm belägna i Örebro, Västerås och Märsta.

Örebro, Sverige

I ett nybyggt bostadsområde inom gångavstånd från Örebro Universitet ligger detta gruppboende med Frösunda Omsorg som hyresgäst.
Örebro, Sverige

Västerås, Sverige

Belägen i Önsta-Gryta, en förort till Västerås, äger Tarpen en fastighet med vårdcentral och apotek. Hyresgäster är Praktikertjänst och Kronans Apotek.
Västerås, Sverige

Märsta, Sverige

Belägen i nära anslutning till Märsta centrum i Sigtuna ligger detta gruppboende i ett väletablerat bostadsområde. Hyresgäst är Frösunda Omsorg. 
Märsta, Sverige

Bandhagen/Stockholm, Sverige

Tarpen förvärvade ett äldreboende i Bandhagen från HSB, 15 minuter söder om Stockholm. Hyresgäst är Stockholm Stad och operatör är Attendo på ett längre kontrakt.
Bandhagen/Stockholm, Sverige

Sigtuna, Sverige

Tarpen förvärvade ett gruppboende i Sigtuna. Fastigheten är belägen i den äldre delen av Sigtuna och inom gångavstånd till centrum. Hyresgäst är Akida Omsorg, sedan 2014 en del av Ambea-koncernen.
Sigtuna, Sverige

Södertälje, Sverige

Bostadsfastigheter centralt belägna i Södertälje, förvärvade som hyresrätter 2009 och avyttrade som bostadsrätter Q1 2013.
Södertälje, Sverige

Enköping, Sverige

Två bostadsfastigheter med kommersiella lokaler i gatuplan belägna vid torget i Enköping, förvärvade som hyresrätter 2010. 
Enköping, SverigeEnköping, Sverige
Copyright © 2011-2023 Tarpen. All rights reserved.