Team

Team

 

Mark Butler - Grundare och senior partner

Mark Butler  är en av grundarna till Tarpen och är ansvarig för Tarpens förvärv och strategi.  Han var en av grundarna till Genesta Property Nordic, en fond som grundades  2003 och investerade 170MEUR i kommersiella fastigheter i de nordiska länderna.   Innan Genesta arbetade Mark på GE Real Estate Norden med förvärv och förvaltning.   
Mark har en bred erfarenhet av fastighetsmarknaderna i USA, Storbritannien och Norden, där han varit aktiv sedan 1988.

Mats Pernhem - Senior partner & rådgivare vårdsektor

Mats Pernhem är senior rådgivare till Tarpen. Mats har haft flera olika ledarbefattningar inom olika företag och branscher i över 25 år.  Mats var mellan åren 2003 till 2012, VD för Rehab Station Stockholm AB ett helägt dotterbolag inom Praktikertjänstkoncernen, ett av Sveriges största privata vårdföretag. I januari 2013 tillträdde Mats befattningen som Affärsområdeschef för Personlig Assistans inom koncernen Frösunda Omsorg AB.  Mats har erfarenhet från ledarskap sedan många år tillbaka från både vård- och omsorgssektorn samt inom assistans.

Edward Ardow -  Grundare och senior partner

Edward Ardow, född 1949, är civilekonom med lång entreprenörsbakgrund och bland annat en av grundarna till Cominvest som har noterats på Stockholmsbörsen.

Han är en aktiv investerare, även på operativ nivå, med erfarenhet från ett flertal entreprenörs- och fastighetsbolag, som partner och grundare av ett riskkapitalbolag, samt även grundare av Experia Capital Associates.  Edward har lång erfarenhet från styrelseuppdrag i noterade och icke noterade bolag. 

Pierre Åman -  Senior partner

Pierre Åman är en erfaren fastighetsinvesterare och fastighetsförvaltare i Stockholmsområdet. Pierre är grundaren och ägare av BÅ Konsult AB, ett respekterat fastighetsförvaltningsföretag med fokus på Stockholmsregionen. BÅ Konsult förvaltar f n över 45 fastigheter. Pierre ansvarar för Tarpens pågående utvecklings projekt.
 
Copyright © 2011-2020 Tarpen. All rights reserved.